Játékszabályzat

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatkezelési tájékoztató).

JÁTÉKSZABÁLY

A kreativhomokkep.hu által indított tombola és nyereményjáték („Játék”) a kreativhomokkep.hu Facebook/Web oldalán érhető el. A játék feltételeit és nyereményeit az idővonalon egy hírben vagy hozzászólásban a kreativhomokkep.hu teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a kreativhomokkep.hu határozza meg, a sorsolásra a kreativhomokkep.hu által kijelölt helyen kerül sor.

1. A JÁTÉKBAN/TOMBOLÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Tombola meghirdetője és szervezője: kreativhomokkep.hu
A kreativhomokkep.hu elérhetősége: info@kreativhomokkep.hu

1.2 A Játékban/tombolában való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a kreativhomokkep.hu által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a kreativhomokkep.hu alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;
– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a kreativhomokkep.hu az idővonalán meghatároz.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a kreativhomokkep.hu honlapon közzétett „Adatkezelési tájékoztató”-t.

2.2 A kreativhomokkep.hu az idővonalon megjelent játékokhoz/tombolákhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a kreativhomokkep.hu megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.
Egyéb rendelkezések:
– 14 éven aluliak nem játszhatnak,
– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,
– a játékban/tombolában való részvételnek NEM feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a kreativhomokkep.hu nem kér,
– a tombola nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük (email),
– a nyertes adatait a kreativhomokkep.hu nem teszi közzé a Facebook idővonalán,
– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a kreativhomokkep.hu közzéteheti az idővonalon,
– a játék/tombola a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék/tombola megrendezéséért.

3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit a kreativhomokkep.hu a nyertesek emailfiókjába küldött levélben tájékoztatja. A tárgyi nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett magyarországi címre a kreativhomokkep.hu költségén kerül postázásra.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A kreativhomokkep.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.